Saigon Technolog

Saigon Technolog

Tin tức - Sự kiện
Tuyển Dụng
08.01.2020

Saigon Technolog tuyển dụng nhân sự các vị trí từ kinh doanh đến kỹ thuật điện-điện tử

IoT là gì? Chức năng và cách thức hoạt động như thế nào?
20.12.2022

IoT với tên đầy đủ "Internet of Things" là một hệ thống bao gồm các thiết bị tính toán, máy móc cơ khí và kỹ thuật số, vật thể, động vật hoặc con người có liên quan với nhau được cung cấp các mã nhận dạng duy nhất và khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu tương tác người-với-người hoặc người-với-máy tính.

Tín hiệu Modbus là gì?
20.12.2022

Modbus do MODICON phát triển năm 1979, và chính thức thuộc về Schneider Electrics vào năm 1996. Modbus là một giao thức truyền thông với nhiều thiết bị thông qua một cặp dây xoắn đơn.

Quang phổ huỳnh quang của Proteus Instrument có gì khác biệt?
20.12.2022

Tất cả các mẫu Proteus đều sử dụng đèn LED không giống như công nghệ UV-Vis trong đó bóng đèn Xenon vẫn được sử dụng rất nhiều.

Quan trắc môi trường

Quan trắc khí thải là quá trình đo, phân tích các thông số về tính chất vật lý, hoá học của khí...
Quan trắc nước ngầm là việc đo lường các chỉ tiêu lưu lượng khai thác, mực nước và chất lượng...
Quan trắc không khí xung quanh là việc xác định mức độ ô nhiễm môi trường đến sức khỏe cộng...
Quan trắc nước mặt tự động là quá trình đo đạc các yếu tố tác động lên chất lượng nước...
Theo Nghị Định 40/2019/NĐ-CP và Thông tư 10/2021/TT-BTNTM của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số...

Saigon Technolog

Saigon Technolog

Saigon Technolog
Monday - Saturday: 8:00 - 15:00 Sunday CLOSED