Saigon Technolog

Saigon Technolog

Tin tức - Sự kiện
Tuyển Dụng
08.01.2020

Saigon Technolog tuyển dụng nhân sự các vị trí từ kinh doanh đến kỹ thuật điện-điện tử

IoT là gì? Chức năng và cách thức hoạt động như thế nào?
20.12.2022

IoT với tên đầy đủ "Internet of Things" là một hệ thống bao gồm các thiết bị tính toán, máy móc cơ khí và kỹ thuật số, vật thể, động vật hoặc con người có liên quan với nhau được cung cấp các mã nhận dạng duy nhất và khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu tương tác người-với-người hoặc người-với-máy tính.

Tín hiệu Modbus là gì?
20.12.2022

Modbus do MODICON phát triển năm 1979, và chính thức thuộc về Schneider Electrics vào năm 1996. Modbus là một giao thức truyền thông với nhiều thiết bị thông qua một cặp dây xoắn đơn.

Quang phổ huỳnh quang của Proteus Instrument có gì khác biệt?
20.12.2022

Tất cả các mẫu Proteus đều sử dụng đèn LED không giống như công nghệ UV-Vis trong đó bóng đèn Xenon vẫn được sử dụng rất nhiều.

IIOT MEESLoG

Bộ data logger MEESLoG300 truyền dữ liệu đáp ứng yêu cầu thông tư 10 của Bộ tài nguyên và môi t...
Bộ data logger M300M-Q-E-L truyền bằng Ethernet theo giao thức MQTT có khả năng giám sát và điều khiển...
Bộ datalogger M300M-T-E-L truyền dữ liệu lên CLoud bằng Ethernet theo giao thức TCP-IP với chức năng giám...
Bộ data logger M600M-Q-E-N-1 là dòng sản phẩm IoT Gateway được sản xuất và phát triển bởi Saigon Technolog...
Bộ data logger M500M-Q-E-N là dòng sản phẩm IoT Gateway được sản xuất và phát triển bởi Saigon Technolog...
Bộ datalogger M600M-Q-E-N truyền dữ liệu lên CLoud bằng Ethernet theo giao thức MQTT với chức năng giám...
Bộ data logger M600M-T-E-N truyền dữ liệu lên CLoud bằng Ethernet theo giao thức TCP-IP có khả năng giám...
Bộ data logger truyền dữ liệu bằng 3G theo giao thức MQTT có chức năng giám sát và điều khiển từ...
M500M-Q-W-N là dòng sản phẩm IoT Gateway do Saigon Technolog xây dựng và phát triển. Nó có khả năng kết...
M500M-T-G-N là dòng sản phẩm IoT Gateway do Saigon Technolog xây dựng và phát triển. Nó có khả năng kết...
M200M-Q-G-N là dòng sản phẩm IoT Gateway do Saigon Technolog xây dựng và phát triển. Nó có khả năng kết...
M200M-T-W-N là dòng sản phẩm IoT Gateway do Saigon Technolog xây dựng và phát triển. Nó có khả năng kết...
M200M-Q-W-N là dòng sản phẩm IoT Gateway do Saigon Technolog xây dựng và phát triển. Nó có khả năng kết...
M200M-T-G-N is the IoT Gateway product line built and developed by Saigon Technolog. It is capable of connecting multiple...

Saigon Technolog

Saigon Technolog

Saigon Technolog
Monday - Saturday: 8:00 - 15:00 Sunday CLOSED