Saigon Technolog

Saigon Technolog

Tin tức - Sự kiện
Hội thảo giải pháp quan trắc nước ngầm TT17/BTNMT
02.12.2023

Saigon Technolog vai trò nhà thầu tư vấn lắp đặt kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp quan trắc online nước ngầm và ứng dụng Iot Cactus - Industrial IoT Solutions trong việc điều khiển giám sát nội bộ.

SAIGON TECHNOLOG tham gia hội nghị VIETNAM WATER WEEK 2023 tại triễn lãm BÌNH DƯƠNG
14.10.2023

SAIGON TECHNOLOG tham gia hội nghị VIETNAM WATER WEEK 2023 Lời cảm ơn SAIGONTECHNOLOG gửi đến quý khách hàng và đối tác về dự hội nghị và ghé tham quan gian hàng trưng bày của SAIGON TECHNOLOG tại sự kiện này!

Tuyển Dụng
08.01.2020

Saigon Technolog tuyển dụng nhân sự các vị trí từ kinh doanh đến kỹ thuật điện-điện tử

IoT là gì? Chức năng và cách thức hoạt động như thế nào?
20.12.2022

IoT với tên đầy đủ "Internet of Things" là một hệ thống bao gồm các thiết bị tính toán, máy móc cơ khí và kỹ thuật số, vật thể, động vật hoặc con người có liên quan với nhau được cung cấp các mã nhận dạng duy nhất và khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu tương tác người-với-người hoặc người-với-máy tính.

Giải pháp datalogger thu thập và truyền dữ liệu

Giải pháp datalogger thu thập và truyền dữ liệu

 

Thông tư 10/2021/TT-BTNMT quy định hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (Data logger) tại các trạm, hệ thống có lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường (chất lượng nước, chất lượng không khí xung quanh, nước thải, khí thải) tự động, liên tục phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau:

1. Nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tại data logger

a) Hệ thống phải kết nối trực tiếp đến các thiết bị đo, phân tích, bộ điều khiển (data controller), hệ thống lấy mẫu tự động (nếu có), không kết nối thông qua thiết bị khác;

b) Tín hiệu đầu ra của hệ thống là dạng số (digital);

c) Bảo đảm lưu giữ liên tục ít nhất là 60 ngày dữ liệu gần nhất. Các dữ liệu lưu giữ tối thiểu gồm: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị);

d) Đối với các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, các cổng kết nối không sử dụng để truyền, nhận dữ liệu về cơ quan quản lý phải được niêm phong bởi cơ quản quản lý nhà nước tại địa phương;

đ) Bảo đảm hiển thị các thông tin bao gồm: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo (theo đơn vị được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng để so sánh), thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo và trích xuất dữ liệu tại hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu;

2. Truyền dữ liệu quan trắc môi trường

a) Truyền dữ liệu theo phương thức FTP hoặc FTPs hoặc sFTP tới địa chỉ máy chủ bằng tài khoản và địa chỉ do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp; đường truyền internet tối thiểu ở mức 30Mb/s. Trường hợp đơn vị truyền và đơn vị tiếp nhận đủ khả năng đáp ứng các điều kiện về kỹ thuật, khuyến khích việc sử dụng các phương thức truyền dữ liệu hiện đại hơn phương thức quy định; 

b) Dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 05 phút khi kết quả quan trắc được hệ thống trả ra, mỗi lần 01 tệp dữ liệu và các tệp này được lưu giữ vào các thư mục. Đối với các hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục, dữ liệu phải được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường từ địa chỉ IP tĩnh đã thông báo với Sở Tài nguyên và Môi trường; 

c) Bảo đảm đồng bộ thời gian thực theo chuẩn quốc tế múi giờ Việt Nam (GMT+7); 

d) Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ thống phải tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn. Trong trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, đơn vị vận hành hệ thống phải có thông báo ngay bằng văn bản và thư điện tử (email) về nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với Cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục; 

đ) Cho phép nhận tín hiệu điều khiển việc lấy mẫu tự động từ xa (nếu có) và lấy dữ liệu khi có yêu cầu. 

3. Định dạng và nội dung tệp dữ liệu

a) Dữ liệu được định dạng theo dạng tệp; *.txt;

b) Nội dung tệp dữ liệu bao gồm 05 thông tin chính: thông số đo, kết quả  đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị). Cấu trúc, nội dung, quy định tên của tệp dữ liệu thực hiện theo quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư này;

c) Thông tin từ các camera được truyền về Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng phương thức truyền RTSP. Dữ liệu camera phải được lưu trữ tối thiểu trong thời gian 03 tháng.

4. Bảo mật và tính toàn vẹn của dữ liệu

a) Sau khi hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động, liên tục đi vào  hoạt động chính thức, hệ thống data logger phải được kiểm soát truy cập bằng tài khoản và mật khẩu, các cổng kết nối phải được niêm phong. Tài khoản, mật khẩu tối cao (Admin, Host, Superhost, Master, Supervisor) của data logger phải được cung cấp cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện việc quản lý, kiểm soát các cổng kết nối, cấu hình và quá trình nâng cấp phần mềm điều khiển (firmware) của data logger; 

b) Cơ sở và các đơn vị vận hành hệ thống phải bảo đảm và chịu trách nhiệm về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, tài khoản truy cập máy chủ FTP và địa chỉ IP tĩnh nơi truyền dữ liệu. 


 

Thông tư 17/2021/TT-BTNMT quy định hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu (Data logger) tại các trạm, hệ thống có lắp đặt thiết bị quan trắc  tài nguyên nước tự động, liên tục phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như sau: 

  
1. Việc nhận, lưu giữ và quản lý dữ liệu quan trắc tài nguyên nước tại data logger:

a) Hệ thống phải kết nối trực tiếp đến các thiết bị đo, phân tích, bộ điều khiển (data controller), không kết nối thông qua thiết bị khác;

b) Tín hiệu đầu ra của hệ thống là dạng số (digital); 

c) Bảo đảm lưu giữ liên tục ít nhất là 30 ngày dữ liệu gần nhất. Các dữ liệu lưu giữ tối thiểu gồm: thông số đo, kết quả đo, đơn vị đo, thời gian đo, trạng thái của thiết bị đo (đang đo, hiệu chuẩn và báo lỗi thiết bị);

d) Bảo đảm hiển thị và trích xuất dữ liệu tại hệ thống nhận, truyền và quản lý dữ liệu tại cơ sở.

2. Việc truyền dữ liệu quan trắc tài nguyên nước:

a) Truyền dữ liệu theo phương thức FTP, SFTP, FTPS hoặc Web Service  (khuyến nghị dùng phương thức Web Service) tới hệ thống giám sát của Cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc, không cho phép truyền dữ liệu qua hệ thống trung gian.
Định dạng và nội dung dữ liệu được quy định tại mục 4 phần II của Phụ lục III đính kèm thông tư;

b) Dữ liệu phải được truyền theo thời gian thực chậm nhất sau 05 phút khi  kết quả quan trắc được hệ thống trả ra;

c) Bảo đảm đồng bộ thời gian thực theo chuẩn quốc tế múi giờ Việt Nam (GMT+7);

d) Trường hợp việc truyền dữ liệu bị gián đoạn, ngay sau khi phục hồi, hệ  thống phải tự động thực hiện truyền các dữ liệu của khoảng thời gian bị gián đoạn (truyền bù). Trong trường hợp truyền dữ liệu bị gián đoạn quá 12 tiếng, đơn vị vận hành hệ thống phải có thông báo ngay bằng văn bản hoặc thư điện tử (email) về  nguyên nhân, các biện pháp khắc phục về sự cố gián đoạn này với cơ quan tiếp nhận dữ liệu quan trắc tài nguyên nước;

đ) Cơ sở và các đơn vị vận hành hệ thống phải bảo đảm và chịu trách nhiệm  về bảo mật, tính toàn vẹn của dữ liệu, thông tin kết nối tới hệ thống giám sát. 


 

Thiết bị nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc tự động MEESLoG300

 

Hình 1. Giải pháp ứng dụng thiết bị nhận, truyền và quản lý dữ liệu MEESLoG300

 

 • MEESLoG được sản xuất tại Việt Nam, được sản xuất và phát triển bởi Công ty TNHH Saigon Technolog.
 • Đáp ứng hoàn toàn theo yêu cầu của Thông tư 10/2021/TT-BTNMT và Thông tư 17/2021/TT-BTNMT.
 • Thiết bị nhận, truyền dữ liệu MEESLoG phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
 • Update Phần mềm nhanh chóng, tự động & liên tục.
 • Bảo hành trọn đời đối với phần mềm, 24 tháng đối với phần cứng.
 • Được lắp đặt và kết nối với phần mềm MEESapp của Saigon Technolog, giúp Nhà máy giám sát dữ liệu quan trắc từ xa và thuận tiện.

 

Hình 2. Phần mềm MEESapp giám sát dữ liệu quan trắc từ xa cho nhà máy

 

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

 • 08 Đầu vào Analog 4-20mA, độ phân giải 24-bit
 • 06 Đầu vào Digital
 • 02 Đầu ra Digital
 • 01 Cổng Ethernet RJ-45 Modbus TCP-IP
 • 01 cổng RS-485 master Modbus RTU
 • 01 cổng RS-485 slave Modbus RTU
 • 01 khe cắm thẻ nhớ ngoài SD
 • Kích thước 177x97x55 mm
 • Chất liệu: ABS
 • Màn hình: LCD
 • Hãng sản suất: Saigon Technolog Co.,Ltd
 • Nơi sản xuất: Việt Nam

 

Dự án đã thực hiện của

SAIGON TECHNOLOG

Saigon Technolog hoàn thành thiết kê, thi công hệ thông tủ điện điều khiển tự động hoá và hệ...
Saigon Technolog cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động đáp ứng thông tư 24 và nghị...
Saigon Technolog hoàn thành việc tư vấn, cung cấp, thiết kế thi công hệ thống điều khiển tự động...
Saigon Technolog đã tư vấn, thiết kế, cung cấp và hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc nước...

Saigon Technolog

Saigon Technolog

Saigon Technolog
Monday - Saturday: 8:00 - 15:00 Sunday CLOSED