Saigon Technolog

Saigon Technolog

Tin tức - Sự kiện
Tuyển Dụng
08.01.2020

Saigon Technolog tuyển dụng nhân sự các vị trí từ kinh doanh đến kỹ thuật điện-điện tử

IoT là gì? Chức năng và cách thức hoạt động như thế nào?
20.12.2022

IoT với tên đầy đủ "Internet of Things" là một hệ thống bao gồm các thiết bị tính toán, máy móc cơ khí và kỹ thuật số, vật thể, động vật hoặc con người có liên quan với nhau được cung cấp các mã nhận dạng duy nhất và khả năng truyền dữ liệu qua mạng mà không yêu cầu tương tác người-với-người hoặc người-với-máy tính.

Tín hiệu Modbus là gì?
20.12.2022

Modbus do MODICON phát triển năm 1979, và chính thức thuộc về Schneider Electrics vào năm 1996. Modbus là một giao thức truyền thông với nhiều thiết bị thông qua một cặp dây xoắn đơn.

Quang phổ huỳnh quang của Proteus Instrument có gì khác biệt?
20.12.2022

Tất cả các mẫu Proteus đều sử dụng đèn LED không giống như công nghệ UV-Vis trong đó bóng đèn Xenon vẫn được sử dụng rất nhiều.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động nhà máy Young IL Việt Nam

Hệ thống quan trắc khí thải tự động nhà máy Young IL Việt Nam

Vừa qua, Saigon Technolog hoàn thành cung cấp và lắp đặt 5 trạm quan trắc khí thải tự động cho nhà Nhà máy Young IL Việt Nam. Hệ thống được cung cấp và lắp đặt trọn gói đồng bộ từ phần mềm đến phần cứng, gồm các thiết bị đo đến từ EU/G7.

Tên dự án

Hệ thống quan trắc khí thải tự động

Số lượng

5 trạm

Địa điểm

Tỉnh Tây Ninh

Chủ đầu tư

Công ty TNHH Young IL Việt Nam

Chỉ tiêu quan trắc

  • Lưu lượng
  • Nhiệt độ
  • Áp suất
  • Nồng độ bụi
  • SO2
  • NOx
  • CO
  • O2

 

 

Quan trắc khí thải_Young IL

Hình ảnh 1. Hệ thống quan trắc khí thải được thực hiện bởi Saigon Technolog

Dự án đã thực hiện của

SAIGON TECHNOLOG

Saigon Technolog hoàn thành thiết kê, thi công hệ thông tủ điện điều khiển tự động hoá và hệ...
Saigon Technolog cung cấp, lắp đặt trạm quan trắc nước thải tự động đáp ứng thông tư 24 và nghị...
Saigon Technolog hoàn thành việc tư vấn, cung cấp, thiết kế thi công hệ thống điều khiển tự động...
Saigon Technolog đã tư vấn, thiết kế, cung cấp và hoàn thành lắp đặt Hệ thống quan trắc nước...

Saigon Technolog

Saigon Technolog

Saigon Technolog
Monday - Saturday: 8:00 - 15:00 Sunday CLOSED